Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid zijn onjuistheden of onvolkomenheden niet volledig uit te sluiten. Hieraan en aan het functioneren van deze website en het gebruik van de verstrekte informatie of het tijdelijk niet beschikbaar zijn daarvan door bijvoorbeeld technische storingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Eventuele onjuistheden of onvolkomenheden zal Camping Assist altijd z.s.m. corrigeren. Indien dit van belang kan zijn, dan wordt de klant z.s.m. op de hoogte gesteld van de correctie.

Voorwaarden
Op de door Camping Assist aangeboden diensten zijn onze leveringsvoorwaarden zoals weergegeven op deze website en de algemene informatie en aanvullende voorwaarden van Camping Assist van toepassing.

Hyperlinks
Op deze website staan vele hyperlinks vermeld naar websites van derden. Camping Assist is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van deze websites die niet door Camping Assist worden beheerd.

Intellectueel eigendom
De website en de content daarvan zijn intellectueel eigendom van Camping Assist. Gebruik hiervan met commercieel oogpunt is zonder schriftelijke toestemming van Camping Assist uitdrukkelijk niet toegestaan.

Privacy statement

Camping Assist is een serieus bedrijf. Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt en houden we ons aan de door de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgestelde eisen.

Uw persoonlijke gegevens
Camping Assist gebruikt uw persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) om uw reservering te verwerken en om u de door u aangevraagde informatie toe te sturen. Kortom, om u correct en snel van dienst te kunnen zijn.

Extra informatie
Camping Assist kan uw gegevens gebruiken voor het aanbieden van extra informatie. Bijvoorbeeld het toesturen van brochures en nieuwsbrieven. Indien u hier geen prijs op stelt, dan kunt u ons dit schriftelijk of per e-mail laten weten. In de nieuwsbrief is bovendien een eenvoudige mogelijkheid ingebouwd om u uit te schrijven.

Statistieken
Camping Assist meet algemene data m.b.t. het bezoek aan deze website. Bijvoorbeeld: via welke zoekmachines komen bezoekers op de website en welke pagina's worden het meest geraadpleegd. Deze data zijn niet terug te voeren op de naam of het adres van een individuele bezoeker. Deze data worden alleen door Camping Assist aangewend en dan uitsluitend om het gebruik van de website te optimaliseren voor bezoekers in het algemeen.

Netiquette
Net als de dagelijkse omgangsvormen liggen de meeste gedragsregels voor gebruik van het internet voor de hand. Gebruikers van het internet vergeten echter wel eens dat ze via het netwerk, net als in het gewone leven, met mensen communiceren en niet met machines. Camping Assist streeft ernaar om de communicatie op het internet zo prettig, correct en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Wijzigingen
Camping Assist behoudt zich het recht voor om deze privacy statement te wijzigen. Na het in werking treden, zullen dergelijke wijzigingen z.s.m. op deze pagina gepubliceerd worden.

Canvas Holidays, suncamp, AllCamps, go4camp, Rent a Tent, Farmcamps, Gustocamp, Fiets-Fun  Camping-Fun, Boerenbed, koko holidays, Family Holidays, Tentholidays, Tsjechoreizen, Carazur, BestCamp, Gofun op CampingAssist Canvas HolidayssuncampAllCampsgo4campRent a TentFarmcampsGustocampFiets-Fun  Camping-FunBoerenbedkoko holidaysFamily HolidaysTentholidaysTsjechoreizenCarazurBestCampGofun
CampingAssist.nl maakt gebruik van cookies.